Bursluluk sınav sonuçları bugün açıklandı mı? İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS sonuçları 2021

0 168

Bursluluk sınav sonuçları hakkında araştırmalar, sınava katılan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 25 Nisan’da yapılması planlanan sınav koronavirüs nedeniyle 5 Eylül tarihinde düzenlendi.

Sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri katılım sağladı. Öte yandan MEB, 2021 İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre; Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları için tarih belli mi? MEB ile İOKBS sonuçları 2021

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği bursluluk sınavı sonuçları MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Sınavın değerlendirilmesi ise, İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayılarının belirlenip yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanların bulunması ile olacak. Peki; bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bursluluk sınavı sonuçları – İOKBS sonuçları 2021.

 

İOKBS NEDİR?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Cevap bırakın